WPROWADZENIE
DEFINICJA CYBERPRZEMOCY
FORMY CYBERPRZEMOCY
NARZĘDZIA
KONSEKWENCJE
CO MÓWI KODEKS KARNY...
CO ROBIĆ...
DEBATA W NASZEJ SZKOLE
Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2007 roku wynika,
że różnych form przemocy w Sieci doświadcza ponad połowa młodych internautów.
Wysoką skalę i wagę problemu potwierdzają też coraz częstsze doniesienia medialne
o tego typu zdarzeniach.