TRZECIOTEŚCIK


W czwartek 14 marca bieżącego roku uczniowie klas III naszej szkoły
uczestniczyli w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty
Wydawnictwa OPERON pod tytułem „Spotkanie w ciemnościach.”Sprawdzian podzielony był na 2 części polonistyczną i matematyczną. Każda trwała 45 minut.
W części polonistycznej trzecioklasiści mieli do przeczytania tekst, a następnie zmierzyli się z 12 różnorodnymi zadaniami ułożonymi na jego podstawie. Dziewięć z nich było zadaniami zamkniętymi, w których uczeń wybierał jedną z 3 podanych możliwości: A, B lub C. Kolejne trzy polecenia były tzw. zadaniami otwartymi, polegającymi na samodzielnym uzupełnieniu odpowiedzi oraz redagowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej.
Część matematyczna składała się z 10 zadań zamkniętych oraz 4 otwartych, w których zadaniem uczniów było rozwiązanie zadań tekstowych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań w obu częściach, uczeń może zdobyć 40 punktów.Przed sprawdzianem uczniowie obejrzeli krótki film, w którym zapoznali się z sympatyczną maskotką – Bratkiem, który pomógł się wszystkim uporać z ewentualnym stresem przed sprawdzianem.