Szkoła Podstawowa nr 150 oraz Gimnazjum nr 86

 

 przystąpiły w tym roku szkolnym do  projektu  edukacyjnego KIK/34 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Organizatorami tego programu są Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie oraz Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod  honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Pani Minister Krystyny Szumilas.

 

Realizacja programu będzie trwała 2 lata (2013/2014 i 2014/2015).

 

Cele:

1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia.

1. Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia.

2. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.

4. Wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie i

świadomego wyboru.Zadania:

Udział w projekcie polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych, takich jak np. organizacja wspólnie spożywanych II śniadań czy przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Wdrażanie projektu na terenie szkoły powierza się jednemu z nauczycieli (tzw. liderowi). Aktywny udział promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym, co odgrywa istotne znaczenia w ocenie jakości pracy placówki. Uczestniczącej w programie szkole gwarantuje się również dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych (broszury, postery, scenariusze zajęć itp.) oraz do specjalistycznej strony internetowej. Ponadto organizatorzy (IŻŻ i AWF) zabiegają o gratyfikację materialną dla objętych projektem placówek w postaci sprzętu sportowego.